Kompanija RUPES posluje u skadu sa pomenutim principima od 1947. i danas, zahvaljujući službi Istraživanja i razvoja kao i kvalitetu svojih proizvoda, smatra se jednom od vodećih kompanija na međunarodnom tržištu profesionalnih alata.

Kompanija RUPES predstavlja veliku proizvodnu grupu koja obuhvata 4 proizvodna mesta i prodajnu mrežu koja snabdeva ključna tržišta: 55 agenata zaduženo je za nacionalnu teritoriju, dok 3 direktne filijale i 60 uvoznika omogućavaju da se RUPES alati distribuiraju širom sveta, od Evrope do Japana, Južne Afrike i Australije.

Za kompaniju RUPES, biti internacionalni lider znači biti intuitivan, efikasan, kreativan i inovativan.

Neprekidno traganje za inovativnim rešenjima, usredsređenost na dizajn, briga o korisnicima i kvalitet – su elementi koji omogućavaju kompaniji Rupes lidersku poziciju u sektoru profesionalnih električnih i pneumatskih alata. Ta pozicija dodatno je ojačana kroz saradnju sa nekim od najznačajnijih tehničkih fakulteta i vodećih multinacionalnih kompanija iz ovog sektora, kao što je 3M.

Tokom poslednjih 10 godina kompanija RUPES razvila je veliki broj patenata i rešenja, koji značajno olakšavaju rad u današnjim uslovima i poboljšavaju performanse.