O Ehomu

EHOM d.o.o. osnovan je krajem 1989. godine sa namerom da se tržištu u oblasti autoreparature ponude auto boje i lakovi poznatih svetskih proizvođača koji će ga približiti svetskim standardima.

 

Saglasno osnovnoj ideji, EHOM je započeo saradnju sa poznatim svetskim kompanijama u ovoj oblasti i od njih dobio ekskluzivno pravo prodaje: Max Meyer iz Italije, PPG iz SAD-a i NEXA Autocolor iz Velike Britanije. Auto boje i lakovi pomenutih proizvođača veoma su zastupljeni u svetskoj autoindustriji.

Ovi proizvođači poseduju sopstvene mix sisteme auto boja i lakova, a najveći među njima, PPG iz SAD-a, pokriva oko 70 % od ukupne svetske autoindustrije u prvoj ugradnji boja i premaza.

 

Da bi upotpunio svoju ponudu na tržištu u ovoj oblasti, EHOM je ostvario saradnju sa još nekim proizvođačima kao što su 4CR iz Nemačke – prateći materijali, Nova Verta iz Italije – pripremna odeljenja i komore za farbanje automobila, 3M, Mirka – brusni materijali i trake za zaštitu, Farecla iz Velike Britanije – profesionalne paste za poliranje, Sagola iz Španije – alat, oprema i sistemi za farbanje, RUPES iz Italije – profesionalni električni i pneumatski alati.

Dugogodišnje poslovanje i rad na tržištu ukazali su na potrebu za proširenjem asortimana boja i premaza, što je rezultiralo saradnjom kompanije EHOM i italijanske firme Alcea koja pokriva segmente drvne, metalne i hemijske industrije.

 

Kompanija EHOM, čije se ime vezuje pre svega za auto boje, svoju lidersku poziciju potvrđuje ponudom premaza za površinsku obradu, zaštitu i dekoraciju drveta, renomiranog italijanskog proizvođača ICA.

Da bi ekskluzivno distribuirao sve ove brendove na tržištu i pružao tehničku i logističku podršku svojim kupcima, EHOM je organizovao profesionalne timove tehničkog i komercijalnog osoblja za svakodnevni rad na terenu, kao i sopstveni trening centar za teorijsku i praktičnu nastavu. Ovaj trening centar je jedan od dvanaest u Evropi (prvi na ovim prostorima), napravljen po standardima PPG-a.

Rezultat ovako dinamičnog poslovanja kompanije EHOM je i novi poslovni centar od 2500 m2 i magacin od 3500 m2, izgrađen i opremljen po najvišim evropskim standardima, kao kruna dosadašnjeg rada i garancija spremnosti za izazove budućeg vremena.

 

Od 2007. godine u sastavu kompanije EHOM posluje i kompanija EHOM AUTO, ovlašćeni prodavac i serviser vozila marke HYUNDAI i SUBARU. Na jednom mestu možete pogledati ponudu vozila, testirati željeni model ili servisirati svoje vozilo u moderno opremljenom servisu.

Oktobra 2017. godine, kompanija EHOM dobila je sertifikat da poseduje sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 u oblasti veleprodaje i maloprodaje boja, premaza i opreme i pribora za njihovu primenu, u oblasti autoreparature i ostalim granama industrije, kao i pružanja tehničke i logističke podrške kupcima na terenu i u sopstvenom trening centru za teorijsku i praktičnu nastavu.