Vodorazredivi premazi za unutrašnju upotrebu

ICA snažno podržava trend prelaska sa premaza na bazi rastvarača na vodorazredive premaze. Mnogo pre tekućeg povećanja svesti o pitanjima životne sredine, ICA se fokusirala na razvoj i usavršavanje vodorazredivih premaza. Laboratorijski stručnjaci, u saradnji sa timom za tehničku podršku, obezbeđuju efikasan odgovor na zahteve klijenata, kroz razvoj inovativnih proizvoda visokih performansi koji daju najbolje estetske rezultate, bez ugrožavanja proizvodnih vremenskih okvira.

Inovativno istraživanje i ozbiljan rad u laboratoriji doveli su do razvoja i formulacije širokog spektra premaza na vodenoj bazi za enterijere. Ovi premazi su takvih karakteristika da se mogu porediti sa odgovarajućim premazima na bazi rastvarača.

Premazi na vodenoj bazi mogu biti jednokomponentni i dvokomponentni. Jednokomponentni premazi su namenjeni za jednostavnu i praktičnu primenu, jer su spremni za upotrebu, lako se nanose i daju najviše za uloženi novac, jer nema bacanja materijala; višak bilo kojeg materijala se može kasnije ponovo upotrebiti.

Nasuprot tome, dvokomponentni premazi na bazi vode zahtevaju dodavanje katalizatora kao druge komponente. Ovi premazi su idealni za bojenje i lakiranje površina koje zahtevaju visok nivo hemijske otpornosti i površinske tvrdoće. Dvokomponentni premazi ICA su nagrađeni LIFE znakom Evropske unije za postignuti visok stepen tehnološke inovacije usmerene ka očuvanju životne sredine:

  • Zdravije radno okruženje
  • Lakoća primene
  • Prilagodljivost
  • Odlični estetski i kvalitativni rezultati
  • Odlična fizičko/hemijska otpornost završnog sloja
  • Razblaživanje sa vodom
  • Veći učinak
  • Čišćenje opreme vodom
  • Niži troškovi osiguranja postrojenja u kojima se vrši aplikacija

U našoj ponudi su vodorazredivi premazi za drvo, staklo i drvene podove.

Naručite naše proizvode: Porudžbenica