Ehom d.o.o. je lider u distribuciji proizvoda iz oblasti autorefiniša, na teritoriji Srbije. Distributivni program čine auto boje i lakovi, prateći materijali (brusni materijali, paste za poliranje, pripremni materijali) alati i oprema (ručni električni alat, pneumatski alat i komore za farbanje). Ehom d.o.o. je ovlašćeni zastupnik sledećih kompanija:

team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

Mirka

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

Max Meyers

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

Alcea

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje
team_image
Auto boje i lakovi i prateći materijali

PPG Auto refinish

Kada izaberete PPG proizvode, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Dalje